"Nature Calls" - Urban Mining

Met de kersverse werkgroep Urban Mine wil UGent1010 het probleem van de schaarste van metalen vervat in onze elektronica aanpakken door de recyclage ervan te stimuleren. Wie heeft er geen oude gsm, laptop of printer liggen die doelloos rondslingert in een schuif of op de zolder? Al dat zogenaamde “e-waste” zit boordevol zeldzame metalen zoals goud, zilver, koper en palladium. Eén gsm bijvoorbeeld bevat meer dan 30 verschillende metalen! Onze Universiteit is als het ware een goudmijn aan zeldzame metalen, vervat in elektronisch afval. De metalen nodig voor de productie van elektronische toestellen worden op dit moment massaal ontgonnen in het Zuiden, met verwoestende ecologische en sociale gevolgen. Nochtans kan het ook anders. De metalen aanwezig in elektronisch afval zouden voor 95% herwonnen kunnen worden door recyclage en “Urban Mining”. Helaas worden momenteel slechts 1-2% van alle gsm's wereldwijd gerecycleerd en daar willen we met UGent1010 iets aan doen. Met de werkgroep willen we ervoor zorgen dat afgedankte gsm's, laptops, printers en andere toestellen van de UGent en haar studenten zo vlot mogelijk de weg naar de recyclageketen vinden. Dit is een onontbeerlijke stap in de richting van een duurzamere samenleving. Lees meer op de pagina van de werkgroep.  

Actie: Urban Mine week en gsm-inzameling

Onze campagne start met een Urban Mine week van 26 tot 30 maart, waarin we informatie zullen verschaffen over de problematiek door het organiseren van film- en discussieavonden.

  • Maandag 26 maart, 19u: film ‘The Light Bulb Conspiracy’ en 'Ghana: Digital Dumping Ground' in auditorium C van de Blandijn.
  • Woensdag 28 maart, 19u: film ‘Blood in the Mobile’ in auditorium ‘Oehoe’ in de E-blok van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Voor de film licht een spreker van Umicore het thema urban mining toe en neemt CATAPA ook het woord omtrent de impact van mijnbouw. Na de film is er tijd voor discussie met experten van CATAPA.

Parallel daaraan start er ook een inzamelactie voor oude, gebruikte gsm's van iedereen die op één of andere manier aan de UGent verbonden is. Bij deze actie kan je je eigen oude gsm of die van familie en vrienden in een van onze verzamelboxen deponeren. Ook op bovenvermelde acties kan je je gsm meenemen. Wij verzekeren je een eerlijke recyclage. Iedereen die in de eerste drie weken (tot 27 april) 10 gsm’s in één keer binnenbrengt bij iemand van 1010 of op een activiteit, krijgt van ons een etentje voor twee cadeau (verzorgd door onze collega’s van bij de werkgroep duurzame voeding)! Op volgende plaatsen zal je permanent je gsm kwijt kunnen: de Therminalbalie, Ledeganck, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en bij de DICT-dienst van UGent, aan de Sterre. Er zullen grote boxen geplaatst worden met een gleuf. Ook de oplader van je oude gsm kan je bij ons deponeren.

Wat gebeurt er met de ingezamelde gsm’s?

De gsm’s die wij inzamelen, gaan rechtstreeks naar Umicore, een Belgisch bedrijf en tevens koploper op vlak van recyclage van e-waste. De metalen in de gsm’s worden daar met state-of-the-art technologie herwonnen. Umicore is door Corporate Knights opgenomen in de top tien van de Global 100 Most Sustainable Companies. UGent1010 zal de compensatie die ze voor de gsm's krijgt aan een organisatie schenken die actief is rond de mijnbouwproblematiek of e-waste. We nomineerden zes goede doelen en lieten de keuze over aan het publiek, dat via een Facebookpoll of via dit formulier kon stemmen. Zo is niet alleen de materiaalkringloop rond maar geven we ook iets terug aan de maatschappij.

Plannen voor de toekomst…

De werkgroep beoogt op lange termijn een meer duurzame omgang met elektronisch afval door de UGent en haar studenten. Het is de bedoeling dat in de toekomst naast gsm’s ook andere vormen van e-waste worden ingezameld ter recyclage, zodat ook oude laptops, printers en televisietoestellen deel kunnen uitmaken van een duurzame materiaalkringloop.

En buiten de UGent?

In België geldt de terugnameplicht. Dit houdt in dat elke elektronicawinkel oude apparaten moet aannemen zodat deze kunnen gerecycleerd worden, ongeacht of je iets koopt of niet. Of je gsm via deze weg effectief zo volledig mogelijk gerecycleerd wordt kunnen we echter niet verzekeren. De winkels doen vaak aan wat men backyard recycling noemt, het doorverkopen van nog werkende gsm's op de tweehandsmarkt in het Zuiden. De gsm's zullen daar na hun tweede leven onvermijdelijk op het stort terecht komen en de zeldzame metalen niet gerecycleerd kunnen worden. Kapotte gsm's geven ze echter meestal door aan Umicore of Recupel, waardoor je gsm hetzelfde circuit zou volgen als moest je hem bij ons binnenbrengen.