Wat is UGent1010?

UGent1010 is een studentenorganisatie die zich inzet voor een duurzame toekomst, door enerzijds studenten en personeel te sensibiliseren en anderzijds te streven naar een wezenlijke vermindering van de milieu-impact van de UGent. UGent1010 brengt studenten die actie willen ondernemen om de klimaatproblematiek aan te pakken met elkaar in contact en ondersteunt hen bij de uitwerking van projecten.

Thema's en projecten

De thema’s waar UGent1010 rond werkt variëren jaarlijks en worden in samenspraak met het hele team vastgelegd bij aanvang van het academiejaar. De voorbije jaren werden o.a. een Low Impact Party, vegetarische kookworkshops en een ruil- en fabricoleermarkt georganiseerd. Thema’s als duurzaam reizen, recto verso printen, urban mining, educatie en duurzame voeding werden onder de aandacht gebracht door middel van enkele geslaagde campagnes en activiteiten. UGent1010 is ook het brein achter het duurzaamheidspact en de aanplant van de twee UGent-bossen en verdeelt met trots ecologische groentepakketten onder de UGenters. Ten slotte richtte UGent1010 ook samen met de JNM en GSR StuJardin op, een project rond stadstuinieren. De moestuin aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen is hier een resultaat van.

Interne werking

Elk thema worden uitgewerkt in een projectgroep. De projectgroepen bestaan uit een verantwoordelijke en actieve leden. Deze worden zoveel mogelijk ondersteund door de leden van de kerngroep (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en PR) en Raad van Bestuur (kerngroep + grafisch verantwoordelijke, penning, promoverantwoordelijke en Big Momma). Ook de verantwoordelijke van de verschillende projectgroepen maken deel uit van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur en kerngroep komen om de twee weken samen. Drie keer per semester gaat ook een Algemene Vergadering door, waarop de hele groep samenkomt (actieve leden + Raad van Bestuur). Daarnaast worden ook regelmatig interne activiteiten georganiseerd door de Big Momma en promoverantwoordelijke.

We staan steeds open voor nieuwe ideeën en intiatieven. Elke student is welkom om zich bij ons ambitieus en energiek team te vervoegen!

Ben je wel geïnteresseerd om iets te doen in UGent1010 maar weet je zo niet meteen wat, kom dan naar één van onze activiteiten en spreek ons aan!

 

Terug naar het overzicht