vicevoorzitter

Taakomschrijving

De vicevoorzitter is de belangrijkste link tussen de verschillende projectgroepen van UGent1010 en zorgt voor een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende projectgroepen. De vicevoorzitter richt zich dus voornamelijk op het interne beleid. De vicevoorzitter maakt deel uit van de kerngroep en Raad van Bestuur.

Takenpakket

Eindverantwoordelijke interne werking: de vicevoorzitter staat in voor een goede interne werking van UGent1010. Hieronder valt enerzijds ondersteuning van de projectgroepen: de vicevoorzitter is goed op de hoogte over wat zich binnen de verschillende projectgroepen afspeelt en woont regelmatig projectgroepvergaderingen bij. De vicevoorzitter is ook een aanspreekpunt voor de projectgroepen. Anderzijds is de vicevoorzitter ook de link tussen de verschillende projectgroepen: hij/zij zorgt voor overdracht van relevante informatie, opstellen van een gemeenschappelijke campagne/actie/activiteitenkalender, enz.

  • Eindverantwoordelijke voor organisatie van interne activiteiten. De praktische uitvoering hiervan gebeurt door de Big Momma en de actieverantwoordelijke.
  • Eindverantwoordelijke contactenlijst, werkingsdocument, agenda en materiaal van UGent1010. Daarnaast staat de vicevoorzitter ook in voor het verzekeren van de continuïteit en het spotten van toekomstig 1010-talent.
  • Beheer van het intern mailverkeer via ugent1010@ugent.be.
  • Je werkt nauw samen met de voorzitter en zit samen met hem/haar de raad van bestuur en AV voor.
  • Verslag nemen tijdens vergaderingen

Skills

  • Sociaal, vriendelijk en geduldig
  • Neemt initiatief
  • Assertief
  • Organisatorisch sterk
  • Flexibel

Waarom je kandidaat stellen voor deze functie?

Je leert heel wat bij over het coachen en motiveren van mensen, hoe je acties op touw zet en hoe een organisatie ineen zit. Je zet je dagelijks in voor een duurzame toekomst en verricht maatschappelijk zinvol werk. Je leert enorm veel bij over duurzaamheid, maar ook over jezelf. Bovendien staat het ook niet mis op je CV.
Deze taak vergt een groot engagement, maar wat je ervoor terug krijgt is van onschatbare waarde. Je studententijd is meer dan enkel studeren en feesten, het is ook de ideale kans om je grenzen te verleggen en dit soort engagement aan te gaan.

Vergoeding

Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je er graag wat meer informatie over krijgen, stuur dan als de bliksem een mailtje naar voorzitter@ugent1010.be! Kennis maken met het team kan op één van onze activiteitenWees welkom!

 

Terug naar het overzicht