Papier-Afval-Ruilen

Deze werkgroep werkt hoofdzakelijk rond papier en afval. Wij stimuleren een duurzaam gebruik van materialen die we dagelijks om ons heen aantreffen en willen studenten en personeel van de Universiteit Gent informeren over mogelijkheden om papier en afval te hergebruiken of te recycleren. Daarenboven vinden we het belangrijk om hen op de hoogte te brengen van actuele pijnpunten en initiatieven die hiermee gerelateerd zijn. Concreet werkten we een aantal projecten uit:

  • ruil- en fabricoleermarkt
  • UGent-bos
  • recto verso
  • tweedehandsboekensysteem

Ruil- en fabricoleermarkt:

Studenten kunnen hun oude spullen naar deze coole markt brengen om ze te ruilen voor spullen die hen wel nuttig en leuk lijken. Ben je jouw rode zomerkleedje beu gedragen? Ruil het om voor een mooie zonnebril! Of maak er een zwoele boodschappentas van op de fabricoleerafdeling! Daar kan je immers aangeleerd krijgen hoe je nieuwe spullen kunt ineen knutselen met wat je binnenbrengt. Je leert er dus een fijne neus kweken, fabricoleren en tevens nieuwe mensen kennen. Ondertussen zorgen we voor verantwoorde drank en versnapering. Het is de ideale manier om duurzaam om te gaan met materiaal, want alvorens het als afval te bestempelen (recyclage vraagt energie!) kan je jouw spullen een tweede leven geven.

UGent-bos:

De “1 miljoen bomen voor Vlaanderen”-campagne van de Vereniging voor bos in Vlaanderen (VbV) linkt grondeigenaars die een bos willen planten aan bedrijven of particulieren die de aanplant willen subsidiëren. Het idee om aan deze campagne deel te nemen, kwam van UGent1010 en ze hoopt met dit initiatief de inspanningen die de Universiteit Gent op dit gebied levert positief in de kijker te zetten. Enkele maanden geleden gaf de rector van de UGent het UGent1010-team groen licht voor de aanplant van een UGent-bos. Het gaat om één hectare bos, goed voor maar liefst 2000 à 3000 bomen. Het ene deel werd op zondag 26 februari aangeplant in de Gavere en het andere deel zag het licht op zaterdag 17 maart in Gentbrugge, langs de E17. Leden van onze vereniging, samen met andere studenten, hebben hun handen uit de mouwen gestoken! Foto’s van de aanplantacties zijn terug te vinden op de facebookpagina. Als studentenvereniging die de milieu-impact van de universiteit probeert te verminderen, vinden we het erg positief om een steentje bij te dragen aan de herbebossing van onze streken. We zien dit in het kader van de wereldwijde ontbossing, waarbij er dagelijks 20 000 hectare bos verdwijnt. Dit komt overeen met twee keer de oppervlakte van miljoenenstad Parijs! Op de website van VbV zijn tien goede redenen te vinden om deze beweging stop te zetten.

Recto verso:

Dit semester werken we rond het recto verso printen van cursussen en papers (vooral thesissen). Top-down en bottom-up. We proberen het onderwijs- en examenreglement aan te passen door in te voeren dat thesissen en bachelorproeven dubbelzijdig afgedrukt moeten worden en enkel in elektronische vorm dienen ingeleverd te worden. Een eerste verdienste is dat het voortaan in het Onderwijs en Examen Reglement (OER) al niet meer verplicht is om een papieren versie af te drukken, mààr elke faculteit kan toch anders beslissen. We willen hierbij tevens de studenten bereiken, door hen hierover te informeren en hen bewust te maken van de bijdrage die zij kunnen leveren aan duurzamer papierverbruik. Zie hiervoor onze actie "Print je bachelor- of masterproef recto verso!"

Tweedehandsboekensysteem

Aan de Universiteit Gent bestaat geen goed uitgewerkt systeem om tweedehandsboeken beschikbaar te stellen of aan te schaffen. Met onze werkgroep gaan wij momenteel na hoe bestaande initiatieven (in Gent en andere studentensteden) kunnen uitgebouwd worden tot een tweedehandsboekensysteem. Het zou de papierverspilling en ook het budget van de studenten ten goede komen!