Oude projecten

Hieronder vind je een korte voorstelling van de verschillende projecten die we de afgelopen academiejaren op poten gezet hebben en inmiddels (of voorlopig) afgerond zijn. De actieve projecten vind je hier. Wil je graag aansluiten bij een groep? Stuur dan gerust een mailtje naar ugent1010@ugent.be.

2013-2014

2012-2013

  •  Actieteam

Dit academiejaar zal de actiegroep van UGent1010 instaan voor de organisatie van allerhande acties die verband houden met de verduurzaming van de Universiteit Gent. We zullen de focus vooral op thema’s zoals materiaal en afval richten, omdat we streven naar een zo goed mogelijk hergebruik en een optimale recyclage van materialen.

In onze consumptiemaatschappij wordt immers te veel verspild en vervuild. Hierbij sporen we studenten en personeel in de eerste plaats aan om minder te consumeren, maar trachten we hen ook te sensibiliseren en informeren rond de mogelijkheden om materialen op nuttige en ludieke manieren te hergebruiken.

Op het programma staan de opvolging van de recto-versocampagne en het organiseren van een repair café.

 

Reizen is een steeds belangrijker aspect in de vrijetijdsbesteding van studenten. Alle hedendaagse communicatie- en transportmiddelen maken het dan ook mogelijk om je heel snel naar de andere kant van de aardbol te verplaatsen.

Dit brengt tal van voordelen met zich mee op vlak van kennis, contact met verschillende volkeren en hun cultuur, inspiratie en hernieuwde levenslust.

Echter, de manier waarop we reizen kan een erg negatieve invloed hebben op mens en milieu. Veelal staan we niet stil bij de gevolgen die we zelf teweeg brengen door bijvoorbeeld te reizen met het vliegtuig, luxehotels te boeken die in handen zijn van de al rijke bedrijven of individuen, ...

Met de projectgroep duurzaam reizen willen we vooral studenten informeren en activeren voor het bewust kiezen van reizen die ook ethisch verantwoord en duurzaam zijn. Dit doen we door allerhande workshops, evenementen en wie weet zelfs eens een reis te organiseren ...  Op deze manier houden we rekening met de wereld rondom ons en blijft reizen geestverruimend en de max! Want daar gaat het toch om ten slotte?

Op 22 maart organiseerden we een liftwedstrijd. Alle info daarover vind je hier.

 

Ook dit jaar wil de projectgroep Urban Mining de studenten attent maken op de grondstoffenschaarste. Duurzaam omspringen met deze zeldzame grondstoffen doen we in de eerste plaats door ons verbruik van elektronica te verminderen. Vorig jaar plaatsten ze verzameltonnen in verschillende faculteiten waar je u kapotte gsm in kan deponeren. Wij zorgen er dan voor dat deze gsm’s op een eerlijke manier gerecycleerd worden en niet worden doorgesluisd naar het Zuiden.

 

2011-2012

  •  Duurzame voeding in de resto's

UGent1010 is sinds het tweede semester van het academiejaar 2010-2011 van start gegaan met een werkgroep Duurzame Voeding. Met dit project trachten we de studenten er toe aan te zetten om meer aandacht te schenken aan de impact van onze eetgewoontes op het milieu.

Hiertoe zullen we een aantal sensibiliseringsacties organiseren, met de bedoeling om studenten te informeren en hen concrete tips rond duurzame voeding mee te geven. Naast sensibilisering houden we ons ook bezig met een aantal beleidsacties. Zo zullen studenten zich aan een zeer schappelijke prijs elke week een pakket boordevol biologische seizoensgroenten en -fruit kunnen aanschaffen. Het initiatief komt van de Gentse Studenten Raad en UGent1010 sprong zeer enthousiast op de kar. Meer info over de pakketten vind je op de website van de www.groenten.ugent.be. Om deze groentepakketten te promoten, organiseren we een aantal kookworkshops. Daarnaast trachten we ook het voedingsaanbod in de studentenresto’s te verduurzamen. We pleiten onder meer voor een extra vegetarisch broodje bij de broodjesbar en willen Donderdag Veggiedag meer in de kijker zetten op donderdag. Ook het visaanbod willen we grondig onder de loep nemen, want hoewel weinig studenten het beseffen, heeft onze visconsumptie een enorm negatieve impact op het milieu. 

Dergelijke veranderingen in het aanbod van de resto’s zijn echter enkel mogelijk indien de studenten er zelf ook achter staan. Daarom willen we sterk inzetten op sensibilisering, opdat studenten vaker zouden stilstaan bij het aspect duurzaamheid wanneer ze een keuze maken tussen verschillende maaltijden.

 

2010-2011

  •  Drinkbekers in de resto's

Elke dag worden minsten 2000 bekers weggegooid aan onze universiteit. UGent1010 pleit voor een betaalsysteem voor wegwerpbekers en de mogelijkheid om herbruikbare bekers te kopen in de resto's.

  •  Oprichting van een SWAP shop

UGent1010 probeert sinds het eerst semester van 2010-2011 een SWAPshop op punt te zetten. De SWAPshop is een systeem waarbij diensten van UGent gebruiksvoorwerpen (van computers tot analysevoorwerpen) op een efficiënte manier kunnen herbruiken. Op die manier wordt veel afval, energie en bovendien veel geld uitgespaard.