Ik print recto verso!

UGent1010 roept alle studenten op om hun bachelorproef, thesis en andere werkstukken recto verso te printen. Stel je eens voor dat elke paper slechts half zoveel pagina's zou tellen. Wat zou dat een hoop bomen en papier uitsparen! En wat zou je de rug van je promotor hiermee ontlasten! We hielden reeds twee jaar op rij een grote rondvraag bij de faculteiten om te achterhalen waar recto verso printen toegelaten is. De resultaten vind je hieronder terug. Daarnaast maakten we een  “Praktische Gids voor Recto Verso Printen” met allerhande tips rond marges en paginanummering in Word en LaTeX. De Engelse versie vind je via deze LINK . Op langere termijn hopen we te bekomen dat bachelorproeven, thesissen en andere werkstukken enkel nog digitaal dienen ingediend te worden en dat er dus helemaal geen papierverbruik meer aan te pas komt. 

Rondvraag

Hieronder de resultaten van onze rondvraag: Deze lijst wordt continu geüpdatet op basis van antwoorden die we krijgen van faculteiten en vakgroepen. Houd de pagina dus zeker in de gaten als je faculteit er nog niet bij staat:

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBW): hard copy vereist, recto verso printen toegelaten.
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB): hard copy vereist, recto verso printen toegelaten.
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW): hard copy vereist, recto verso printen verplicht bij Audiologie en Logopedie; op gerecycleerd papier en recto verso printen verplicht bij Geneeskunde; geen regelgeving omtrent recto verso printen bij de overige opleidingen.
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA): hard copy vereist, recto verso printen wordt aangeraden.
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW): hard copy vereist, recto verso printen verplicht. Zie hier: "omwille van ecologische redenen wordt men verplicht de masterproef dubbelzijdig af te drukken, op milieuvriendelijk papier en een kaft in karton te gebruiken".
 • Faculteit Wetenschappen (FWE): hard copy vereist. De faculteit legt geen regels op i.v.m. afwerking van thesissen. Recto verso printen is toegelaten bij de vakgroepen Biologie, Chemie, Geologie, Bodemkunde, Fysiologie en Wiskunde. Bij de opleidingen Chemie en Geologie wordt recto verso printen bovendien sterk geadviseerd in de richtlijnen van de masterproef. Bij de Biologie dient de bachelorproef enkel nog digitaal ingediend te worden. 
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (FLW): hard copy vereist, recto verso is toegelaten, maar vraag het telkens nog eens na bij je promotor. De vakgroep Duitse Letterkunde stimuleert het recto verso printen van bachelor- en masterproeven.
 • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen (FFW): hard copy vereist, recto verso printen toegelaten.
 • Faculteit Rechtsgeleerdheid (FRE): hard copy vereist, recto verso printen toegelaten (zie de speciale thesisbrochure). Aan de Vakgroep Internationaal Publiekrecht is recto verso printen verplicht.
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (FPSW): hard copy vereist, vanaf academiejaar 2013-2014 wordt recto verso printen verplicht. Het gebruik van een kartonnen (i.p.v. plastieken) mapje wordt aangeraden.
 • Faculteit Diergeneeskunde (FDGE): vanaf academiejaar 2013-2014 is er geen hard copy meer vereist en worden bachelor- en masterproeven enkel nog digitaal ingediend!

 

Indien jouw faculteit er (nog) niet tussen staat of je zeker wil zijn dat het geen probleem vormt, kan je het altijd navragen bij je promotor!

Volgende professoren lieten al weten dat ze onze actie steunen:

 • FBW: Prof. Pascal Boeckx, Prof. Bernard De Baets, Prof. Wim Cornelis, Prof. Stefaan De Neve, Matthias D’Hooghe, Prof. Godelieve Gheysen, Prof. Monica Hofte, Prof. Jan Pieters, Prof. Dirk Reheul, Prof. John Van Camp, Prof. Guido Van Huylenbroeck, Prof. Wim Verbeke, Prof. Kris Verheyen, Prof. Niko Verhoest, Prof. Willy Verstraete.
 • FEB: Patrick Vankenhove.

 • FGGW: Claude Cuvelier, Michel Piette.

 • FEA: Jan Melkebeek, Prof. dr. ir. Hendrik Van Landeghem.

 • FPPW: Wim Beyers (Dept. of Developmental, Personality and Social Psychology), Caroline Braet, Liesbet Goubert (Department of Experimental-Clinical and Health Psychology).

 • FWE: Prof. Mieke Adriaens (Department of Analytical Chemistry), Prof. Wim Bert (Department of Biology), Hendrik Vanmaldeghem.

 • FLW: Prof. Benjamin Biebuyk (vakgroep Duitse Letterkunde), Prof. Maximiliaan Martens, Prof. dr. Andreas Niehaus (vakgroepvoorzitter South and East Asian Languages and Cultures).FRE: Prof. dr. An Cliquet (vakgroep Internationaal Publiekrecht), Michel Tison.

 • FPSW: Rik Coolsaet.

 • FDGE: Lieven Dezutter, Ann Van Soom, Jozef Vercuysse.

Indien u zich als professor bij deze lijst wil aansluiten kan u hier uw naam opgeven.

Wil je graag dat wij in naam van UGent1010 nagaan of jouw promotor ook onze recto-versocampagne steunt, stuur dan een mailtje met zijn/haar e-mailadres naar ugent1010@ugent.be! Discretie verzekerd. 

Praktische Tips

Om je bachelorpaper of thesis recto verso te printen verander je best aan paar zaken in de lay-out. We maakten een document met praktische tips in verband met het aanpassen van marges en paginanummering, voor Word en LaTeX.  De Engelse versie vind je via deze LINK.

Gerecycleerd papier in de Gentse Copy Centers

Als je graag gerecycleerd papier wilt gebruiken, kan je dit in volgende Copy Centers aan dezelfde prijs als gewoon papier vragen: Printing Shop Graphics (Ajuinlei 27, Gent), Top Copy (Gebr. Vandeveldestraat 121 of Sint-Pietersnieuwstraat 113, Gent), Copyland (Sint-Pietersplein), Best Copie bvba (Zuidstationstraat 11, Gent), Copy Discount bvba (Kortrijksepoortstraat 216, Gent), Cliplijn (Antwerpsesteenweg 215, Sint-Amandsberg). Bij de Top Copy draagt het niet-gerecycleerd papier bovendien het FSC label. Tenslotte is er nog de "Duurzame Drukker" in Sint-Amandsberg, die volledig CO2-neutraal drukt. Meer info op hun website. Als je beslist je bachelor- of masterproef duurzaam te drukken kan je je aansluiten bij onze facebookactie en al je vrienden aansporen hetzelfde te doen!  

Papierverbruik en ontbossing

UGent1010 tracht ontbossing niet alleen te beperken door recto verso printen aan te moedigen, maar ook door bij te dragen tot de rechtstreekse herbebossing van onze regio. Zo plantten we vorig academiejaar het “UGentbos”. Dit zijn twee bossen van een halve hectare die in het kader van de ‘1 miljoen bomen voor Vlaanderen’-campagne van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VbV) door UGent1010 in Gavere en Gentbrugge werden aangeplant.