Educatie

Met het project 'Educatie' bekijken we hoe duurzaamheid geïntegreerd is en kan worden in ons onderwijssysteem. we leggen hierbij de focus op drie verschillende pijlers:

  • Een universiteitsbreed vak duurzaamheid. Dit houdt in dat je dit vak kan opnemen als keuzevak vanuit elke richting
  • Een ondernemersval/skillvak. Je hebt een idee: je wilt fietsacties aan de UGent, je wilt de wereld veranderen en de UGent een stuk duurzamer achterlaten... Maar hoe begin je daar nu aan? Een soort ondernemersvak wijst je de weg. Het is een blauwdruk voor het opstarten van een project (het uitdenken van een communicatiestrategie, geschikte partners zoeken en correct benaderen, mensen motiveren om deel te nemen en te activeren, leiderscapaciteiten, een tijdsschema uitdenken...)
  • Een universitair platform: hierbij gaan we uit van systeemdenken. Bij systeemdenken wordt een concept vanuit verschillende oogpunten benaderd. Een voorbeeld: je wil graag een economisch systeem bedenken voor je thesis waarbij economische crisissen in het verleden horen. Je kan hiervoor samenwerken met mensen uit de sociologie/psychologie die het sociale aspect onderzoeken. We proberen een platform te creëren waar professoren, studenten en onderzoekers met interesse voor inter-, multi- en transdisciplinair onderzoek elkaar kunnen vinden.

Verder houden we ook onze ogen open voor het creëren van een ontmoetingsruimte. De beste projecten ontstaan op een trein of op café, waar mensen samenkomen en ideeën uitwisselen.