Duurzaamheidspact

Via het duurzaamheidspact proberen we een effectieve verandering teweeg te brengen. We hopen met het pact zowel het UGent-personeel als (onrechtstreeks) de studenten te bereiken.

Thema’s, doelstellingen, acties

Er worden in ons pact 10 thema’s aangereikt: aankopen, afval, educatie, elektriciteit, catering en keuken, papier, verwarming, werkreizen, woon- en werkverkeer en communicatie en participatie. Elk thema bevat doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken kan men verschillende acties ondernemen. Een aantal voorbeelden werden er ter illustratie bijgevoegd. Het staat de deelnemers dus zeker vrij nieuwe acties te ondernemen. Nieuwe originele ideeën zijn leuk en inspireren anderen. Het duurzaamheidspact is daarom ook nauw verbonden met andere projecten van de UGent. Registreren is eenvoudig. Op de website is alle nodige informatie te vinden.

Bottom-up

Het duurzaamheidspact is een aanvulling op het top-down beleid van de Universiteit Gent. Neem als voorbeeld de standaardinstellingen van een kopieerapparaat. Het is een zodanig detail dat er vanuit hoger niveau geen regelgeving over bestaat. Het is echter een kleine moeite om die printer standaard dubbelzijdig te laten afprinten. Één printer dubbelzijdig laten afprinten brengt geen grote verandering teweeg, maar alle printers op de UGent standaard dubbelzijdig laten afprinten maakt wél een groot verschil. Het zelfde geldt voor veel andere domeinen, zoals het iets ambitieuzere thema rond werkreizen. Het zijn deze kleine en grote acties waarop het duurzaamheidspact zich focust.

Algemeen wil het pact dus op een zeer pragmatische manier, van onder uit, de dagdagelijkse werking van de UGent duurzamer maken. Het is ook om die reden dat het duurzaamheidspact opereert op het niveau vakgroepen, diensten en afdelingen. Deze instanties hebben veel vrijheid in hun dagelijks beleid en staan dichter bij het personeel dan de centrale administratie. Soms is zelfs een vakgroep nog een te grote en vage instantie. In dat geval kan er op het niveau van de onderzoeksgroep, het labo… gewerkt worden. Kortom we hopen het personeel en de studenten te sensibiliseren en verder bewust te maken van hoe belangrijk dit thema is.

Duurzaamheidsverantwoordelijke

Om de engagementsverklaring na te komen rekenen we op minstens één vrijwillige “duurzaamheidsverantwoordelijke” per deelnemende groep die de coördinatie van het duurzaamheidspact op zich neemt. We willen het personeel zeker niet met extra werk belasten. Onze doelstellingen zijn vaak gemakkelijk toepasbaar. Bij sommige acties, zoals die omtrent het gebruik van de hedendaagse digitale conferentietechnieken in plaats van verre vliegreizen, kan zelfs tijd bespaard worden. We hopen met ons een pact iedereen een duwtje in de rug te geven om een gedragswijziging door te voeren. De eerste stap hiertoe kan soms wat moeite kosten en velen laten zich hierdoor afschrikken, maar op de lange termijn kan een duurzame universiteit ook een tijdsefficiëntere universiteit zijn.

In de toekomst

De voorbije jaren is er rond het duurzaamheidspact hard gewerkt: overleg met professoren en milieuverantwoordelijken, vergaderingen over de thema’s, het opstellen van de doelstellingen, het verfijnen van de doelstellingen, brainstormsessies over logo’s en slogans, het ontwerpen van de website, een PR strategie bedenken… Wij zijn trots op wat we reeds verwezenlijkt hebben. Op dit moment hebben reeds 76 instanties zich ingeschreven. We hopen dat ook dit jaar nog meer vakgroepen mee op de boot springen en dat vakgroepen die al ingeschreven zijn zich voor meer doelstellingen engageren. Zo kunnen we samen streven naar een duurzame universiteit! We hebben allemaal nog veel te leren. De grootste sceptici zullen zeggen dat we een bende overijverige, naïeve en milieuminnende studenten zijn. Waarschijnlijk hebben ze gelijk, maar een gezonde portie naïviteit is nodig om dingen te durven veranderen.