Over ons

Visie en doel

UGent1010 is een studentengroepering die zich inzet voor een duurzame toekomst. Wij richten ons voornamelijk op de Universiteit van Gent, omdat wij geloven en ook merken dat we, als student van datzelfde instituut, op die manier heel effectief kunnen werken. Zo hebben we reeds meerdere doelstellingen kunnen verwezenlijken.

UGent1010 heeft twee algemene doelen. Enerzijds proberen we actief te werken aan de sensibilisering van de studenten. Het organiseren van een filmavond, een debat of een zichtbare actie in de studentenrestaurants kan hiertoe bijvoorbeeld bijdragen. Anderzijds zetten we ons in voor een wezenlijke vermindering van de impact van de universiteit op het milieu. Hiervoor werken we samen met de milieudienst van de UGent, de facultaire milieucommissies, enz. Het spreekt voor zich dat beide factoren elkaar kunnen versterken. Als instituut van de wetenschap heeft de UGent een belangrijke voorbeeldfunctie. Een duurzame universiteit is er dus twee waard. Omgekeerd, hoe meer studenten gesensibiliseerd worden, hoe groter het draagvlak voor significante veranderingen aan de universiteit.

UGent1010 staat niet alleen als milieuorganisatie in Gent, in België of wereldwijd. Daarom hechten we er veel belang aan om zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties, ervan bij te leren en te inspireren.

Ontstaan

UGent1010 werd opgericht in het najaar van 2010 in het kader van de internationale klimaatscampagne 10:10 Global . Samen met meer dan 2000 scholen en universiteiten heeft de UGent zich hiermee geëngageerd om de CO2-problematiek het hoofd te bieden en concreet te pogen om elk jaar 3 tot 10% van zijn CO2-uitstoot te verminderen. De UGent is de eerste universiteit van België die dit engagement is aangegaan! Sinds haar ontstaan is UGent1010 uitgegroeid tot een volwaardige studentengroepering. Ze probeert te kaderen binnen de Gentse Studenten Raad (GSR) om nog verder geïntegreerd te geraken binnen het netwerk van raden, commissies en werkgroepen aan de UGent.

Bestuur

Met ons team selecteren we elk semester een aantal concrete doelstellingen om te verwezenlijken. Al onze medewerkers worden dan onderverdeeld in verschillende werkgroepen om deze doelstellingen verder uit te werken. Onze raad van bestuur leidt alles in goede banen en zorgt er voor dat UGent1010 een duurzame en erkende organisatie van UGent is en blijft.

Raad van bestuur 2016-2017

Voorzitter

Bakou Mertens
2de bachelor pol & soc + schakelprogramma economie
E-mail: voorzitter@ugent1010.be  

Vice-voorzitter

Jasper Desmedt
1e bachelor sociologie
E-mail: vice@ugent1010.be

Public relations

Nina Sarens
Masterstudente biowetenschappen (tuinbouwproductie)
E-mail: pr@ugent1010.be

Penningmeester

Tom Neutens
Doctoraatstudent
E-mail: penning@ugent1010.be

Big Momma

Elke De Neve
Masterstudente bio-ingenieur
E-mail: bigmomma@ugent1010.be

Verantwoordelijke promoteam

Bauke Verhoeven
Bachelorstudente sociaal werk
E-mail: promo@ugent1010.be

Verantwoordelijken Duurzaamheidspact

Amber Coone
3de bachelorstudente burgerlijk ingenieur (chemische technologie en materiaalkunde
E-mail: duurzaamheidspact@ugent1010.be

Fien Vanden Hautte
3de bachelorstudente burgerlijk ingenieur (toegepaste natuurkund)
E-mail: duurzaamheidspact@ugent1010.be

Verantwoordelijke StuJardin

Eline Sonneveld
Bachelorstudente bio-ingenieur
E-mail: stujardin@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegere bestuursleden